DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bồ Tát Sợ Nhân Chúng Sanh Sợ Quả

ngày 1/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 Track 1.mp3

0.82 MB

02 Track 2.mp3

0.85 MB

03 Track 3.mp3

0.92 MB

04 Track 4.mp3

0.85 MB

05 Track 5.mp3

0.84 MB

06 Track 6.mp3

0.85 MB

07 Track 7.mp3

0.84 MB

08 Track 8.mp3

0.88 MB

09 Track 9.mp3

0.84 MB

10 Track 10.mp3

0.92 MB

11 Track 11.mp3

0.79 MB

12 Track 12.mp3

0.86 MB

13 Track 13.mp3

0.87 MB

14 Track 14.mp3

0.85 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM