DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ba Điều Căn Bản Của Người Phật Tử

ngày 1/21/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 BA DIEU CAN BAN CUA NGUOI PHAT TU 29.08.98.mp3

2.46 MB

02 BA DIEU CAN BAN CUA NGUOI PHAT TU 29.08.98.mp3

3.3 MB

03 BA DIEU CAN BAN CUA NGUOI PHAT TU 29.08.98.mp3

2.73 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM