DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bi Nhẫn Trí

Giảng tại Chùa Đức Viên San Jose Hoa Kỳ ngày 1/22/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 Bi nhan tri.mp3

1.41 MB

02 Bi nhan tri.mp3

1.61 MB

03 Bi nhan tri.mp3

1.64 MB

04 Bi nhan tri.mp3

1.7 MB

05 Bi nhan tri.mp3

1.57 MB

06 Bi nhan tri.mp3

1.67 MB

07 Bi nhan tri.mp3

1.69 MB

08 Bi nhan tri.mp3

1.27 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM