DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bồ Tát Quán Thế Âm

Giảng tại Chùa Hương Tích ngày 1/22/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Track 01.mp3

7.33 MB

Track 02.mp3

2.99 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM