DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bát Nhã Tâm Kinh

ngày 1/27/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 bat nha tam kinh.mp3

7.7 MB

02 bat nha tam kinh.mp3

7.78 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM