DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

TĂNG NI VÀ PHẬT TỬ CHÚC TẾT HÒA THƯỢNG 2011

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng ngày 2/4/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TangNiPhatTuChucTetHoaThuong2011.mp3

6.55 MB

Nguồn: Phật Tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM