DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chân Không Và Tánh Không

Giảng tại Thiền Viện Đại Đăng ngày 3/2/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01Chon khong Tanh khong.mp3

3.73 MB

02Chon khong Tanh khong.mp3

4.33 MB

03Chon khong Tanh khong.mp3

2.75 MB

04Chon khong Tanh khong.mp3

2.86 MB

05Chon khong Tanh khong.mp3

3.05 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM