DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chấp Là Nguồn Gốc Đau Khổ

ngày 3/5/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01chap la goc dau kho A.mp3

7.72 MB

02chap la goc dau kho B.mp3

7.72 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM