DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

ĐỨC PHẬT LÀ NHÀ KHOA HỌC

ngày 3/19/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01A_DUC PHAT LA NHA KHOA HOC.mp3

8.05 MB

02B_DUC PHAT LA NHA KHOA HOC.mp3

7.96 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM