DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bổ Túc Mười Bức Tranh Chăn Trâu

ngày 3/24/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 bo tuc 10 buc tranh chan trau A.mp3

7.61 MB

02 bo tuc 10 buc tranh chan trau B.mp3

7.51 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM