DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

CHÚNG TA TU PHẬT KHÔNG KHÉO MẤT GỐC

ngày 4/11/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

001Chung ta tu P khong kheo mat goc.mp3

3.72 MB

002Chung ta tu P khong kheo mat goc.mp3

3.5 MB

003Chung ta tu P khong kheo mat goc.mp3

3.75 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM