DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

NGUỒN GỐC YÊU ĐỜI VÀ CHÁN ĐỜI

ngày 5/5/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 NGUON GOC YEU DOI VA CHAN DOI.mp3

7.79 MB

02 NGUON GOC YEU DOI VA CHAN DOI.mp3

7.11 MB

Ghi chú: Nếu người thật chơn tu, Không thấy người đời lỗi, Nếu thấy lỗi của người, Lỗi mình đến bên trái, Ngưởi sai ta không sai, Ta sai tự có lỗi, Chỉ dẹp tâm mình sai, Dứt trừ phiền não sạch, Yêu ghét chẳng bận lòng, Duỗi thẳng chân hai chân nghỉ.

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM