DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý NGHĨA KINH PHÁP HOA

ngày 5/5/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01Y NGHIA KINH PHAP HOA.mp3

7.91 MB

02Y NGHIA KINH PHAP HOA.mp3

7.5 MB

Ghi chú: Trong nhà Phật dạy rắng thế gian bị nhiễm ô bởi vì ngũ dục. Ngũ dục là chỗ nhiễm ô khiến cho chúng sinh không được thanh tịnh. Nói theo nghĩa nhà Phật ngũ dục là vũng bùn. Từ vũng bùn ngũ dục đó mà nảy xuất ra được trí huệ sáng suốt của Chư Phật. Gọi đó là tri kiến Phật, thấy biết giác ngộ...

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM