DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

NHỮNG MỐC LỚN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Giảng tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

1.35 MB

TRACK02.mp3

1.21 MB

TRACK03.mp3

1.53 MB

TRACK04.mp3

1.32 MB

TRACK05.mp3

1.28 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM