DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

ĐỨC PHẬT LÀ BẬC THẦY CHỈ ĐƯỜNG CHO CHÚNG SANH

Giảng tại Chùa Vạn Đức - Ban Mê Thuộc ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

1.2 MB

TRACK02.mp3

1.1 MB

TRACK03.mp3

1.18 MB

TRACK04.mp3

1.16 MB

TRACK05.mp3

1.19 MB

TRACK06.mp3

1.16 MB

TRACK07.mp3

1.26 MB

TRACK08.mp3

1.3 MB

TRACK09.mp3

1.24 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM