DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC PHẬT PHÁP KHÓ NGHE

Giảng tại Chùa Bửu Thắng - Pleyku ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

0.29 MB

TRACK02.mp3

0.16 MB

TRACK03.mp3

1.34 MB

TRACK04.mp3

1.45 MB

TRACK05.mp3

1.49 MB

TRACK06.mp3

1.52 MB

TRACK07.mp3

1.27 MB

TRACK08.mp3

1.43 MB

TRACK09.mp3

1.47 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM