DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

PHẬT PHÁP NGAY ĐÂY ĐỪNG TÌM NƠI NÀO KHÁC

Giảng tại Chùa Minh Thành - Pleyku ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

1.1 MB

TRACK02.mp3

1.15 MB

TRACK03.mp3

1.23 MB

TRACK04.mp3

1.19 MB

TRACK05.mp3

1.45 MB

TRACK06.mp3

1.4 MB

TRACK07.mp3

1.35 MB

TRACK08.mp3

1.23 MB

TRACK09.mp3

1.45 MB

TRACK10.mp3

0.96 MB

TRACK11.mp3

1.01 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM