DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

PHẬT PHÁP CỨU CÁNH LÀ MỘT NHƯNG PHƯƠNG TIỆN RẤT NHIỀU

Giảng tại Chùa Khải Đoan - Ban Mê Thuộc ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

1.52 MB

TRACK02.mp3

1.15 MB

TRACK03.mp3

1.34 MB

TRACK04.mp3

1.01 MB

TRACK05.mp3

1.23 MB

TRACK06.mp3

1.26 MB

TRACK07.mp3

1.88 MB

TRACK08.mp3

1.48 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM