DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Giảng tại Viện nghiên cứu Hán Nôm - Hà Nội ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK06.mp3

1.64 MB

TRACK07.mp3

1.3 MB

TRACK08.mp3

1.26 MB

TRACK09.mp3

1.56 MB

TRACK10.mp3

1.36 MB

TRACK11.mp3

1.29 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM