DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

TIN THẦN GIÁO NGOẠI BIỆT TRUYỀN

Giảng tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm Hà Nội ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK12.mp3

1.33 MB

TRACK13.mp3

1.27 MB

TRACK14.mp3

1.39 MB

TRACK15.mp3

1.68 MB

TRACK16.mp3

1.47 MB

TRACK17.mp3

1.79 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM