DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Giảng tại Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt Nam ngày 1/30/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK18.mp3

1.53 MB

TRACK19.mp3

1.62 MB

TRACK20.mp3

1.53 MB

TRACK21.mp3

1.34 MB

TRACK22.mp3

1.24 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM