DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM THIỀN TRÚC LÂM YÊN TỬ

Giảng tại Trường Đại Học Tổng Hợp ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK29.mp3

1.5 MB

TRACK30.mp3

1.4 MB

TRACK31.mp3

1.35 MB

TRACK32.mp3

1.29 MB

TRACK33.mp3

1.58 MB

TRACK34.mp3

1.48 MB

TRACK35.mp3

1.09 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM