DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chánh Tín Và Mê Tín

Giảng tại Đại Học Văn Hóa ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK41.mp3

1.27 MB

TRACK42.mp3

1.42 MB

TRACK43.mp3

1.53 MB

TRACK44.mp3

1.42 MB

TRACK45.mp3

1.38 MB

TRACK46.mp3

1.36 MB

TRACK47.mp3

1.47 MB

TRACK48.mp3

0.7 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM