DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

ĐẠO PHẬT THẤY, NÓI ĐÚNG NHƯ THẬT

Giảng tại Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật UIA ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK49.mp3

1.69 MB

TRACK50.mp3

1.71 MB

TRACK51.mp3

1.6 MB

TRACK52.mp3

1.48 MB

TRACK53.mp3

2.12 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM