DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

NÓI CHUYỆN VỚI TĂNG NI TRƯỜNG CAO CẤP PHẬT HỌC

Giảng tại Trường Cao Cấp Phật Học ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK67.mp3

0.6 MB

TRACK68.mp3

1.46 MB

TRACK69.mp3

1.79 MB

TRACK70.mp3

1.21 MB

TRACK71.mp3

1.83 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM