DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

NÓI CHUYỆN Ở CHÙA HOA YÊN

Giảng tại Chùa Hoa Yên ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK72.mp3

2.19 MB

TRACK73.mp3

1.44 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM