DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

ĐỨC PHẬT LÀ CON NGƯỜI VÌ CON NGƯỜI

Giảng tại Hội Liên Hiệp Khoa Học Kỹ Thuật UIA ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK74.mp3

1.52 MB

TRACK75.mp3

1.66 MB

TRACK76.mp3

1.6 MB

TRACK77.mp3

1.71 MB

TRACK78.mp3

2.05 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM