DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

THIỀN CỦA VIỆT NAM

Giảng tại Hội Liên Hiệp Kỹ Thuật UIA ngày 5/6/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK84.mp3

1.29 MB

TRACK85.mp3

1.68 MB

TRACK86.mp3

1.74 MB

TRACK87.mp3

1.73 MB

TRACK88.mp3

1.42 MB

TRACK89.mp3

1.76 MB

TRACK90.mp3

1.03 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM