DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

TU LÀ THOÁT KHỎI LUÂN HỒI SINH TỬ

Giảng tại Thiền viện Sùng Phúc ngày 1/14/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

0.77 MB

track02.mp3

0.31 MB

track03.mp3

0.29 MB

track04.mp3

0.96 MB

track05.mp3

0.98 MB

track06.mp3

0.95 MB

track07.mp3

0.87 MB

track08.mp3

0.99 MB

track09.mp3

0.84 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM