DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

NHẮC NHỠ PHẬT TỬ THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂY THIÊN

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ngày 1/4/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

0.16 MB

track02.mp3

0.41 MB

track03.mp3

0.8 MB

track04.mp3

0.89 MB

track05.mp3

0.98 MB

track06.mp3

0.57 MB

track07.mp3

0.66 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM