DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý NGHĨA CHỮ PHÚC ĐỨC

Giảng tại Chùa Phúc Đức - Phú Thọ ngày 1/4/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

0.7 MB

track02.mp3

0.41 MB

track03.mp3

0.39 MB

track04.mp3

0.85 MB

track05.mp3

1.1 MB

track06.mp3

1.13 MB

track07.mp3

0.96 MB

track08.mp3

0.16 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM