DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ai Truyền Tâm Ấn Cho Chúng Tôi

ngày 5/27/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

8 MB

track02.mp3

1.4 MB

track03.mp3

6.73 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM