DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bài Học Ngàn Vàng

Giảng tại Chùa Phật Quang - Bến Tre ngày 5/27/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

4.9 MB

TRACK02.mp3

3.56 MB

Nguồn: Thiền Viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM