DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Biết Mà Cố Phạm

ngày 1/12/2004

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

1.74 MB

TRACK02.mp3

1.72 MB

TRACK03.mp3

1.93 MB

TRACK04.mp3

1.75 MB

TRACK05.mp3

1.74 MB

TRACK06.mp3

1.7 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM