DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bình Đẳng Trong Đạo Phật

ngày 5/17/2005

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

1.73 MB

TRACK02.mp3

1.85 MB

TRACK03.mp3

1.73 MB

TRACK04.mp3

1.89 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Phúc (Trần Thanh Tịnh)

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM