DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Bổ Túc Kinh Bát Nhã Và Kiến Giải Khủng Điên

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 1/30/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

0.48 MB

TRACK02.mp3

0.33 MB

TRACK03.mp3

1.07 MB

TRACK04.mp3

1.14 MB

TRACK05.mp3

1.14 MB

TRACK06.mp3

1.14 MB

TRACK07.mp3

1.17 MB

TRACK08.mp3

1.06 MB

TRACK09.mp3

1.27 MB

TRACK10.mp3

0.77 MB

TRACK11.mp3

1.61 MB

TRACK12.mp3

1.21 MB

TRACK13.mp3

1.38 MB

TRACK14.mp3

1.29 MB

TRACK15.mp3

1.26 MB

TRACK16.mp3

1.33 MB

TRACK17.mp3

1.05 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM