DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chấp Bóng Quên Đầu

Giảng tại Thiền viện Trúc lâm - Đà lạt ngày 10/8/2003

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

1.14 MB

TRACK02.mp3

1.24 MB

TRACK03.mp3

1.18 MB

TRACK04.mp3

1.68 MB

TRACK05.mp3

1.18 MB

TRACK06.mp3

1.14 MB

TRACK07.mp3

1.27 MB

TRACK08.mp3

1.41 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM