DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chỗ Gặp Nhau Giữa Các Tông Phái Phật Giáo

Giảng tại Seatle Washington - USA ngày 5/27/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

0.04 MB

track02.mp3

1.23 MB

track03.mp3

1.05 MB

track04.mp3

1.09 MB

track05.mp3

1.09 MB

track06.mp3

0.78 MB

track07.mp3

1.08 MB

track08.mp3

1.13 MB

track09.mp3

1.53 MB

track10.mp3

0.06 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM