DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

CHÚNG TA ĐI CHÙA ĐỂ CẦU XIN HAY TU HỌC THEO PHẬT

ngày 5/27/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

7.53 MB

TRACK02.mp3

3.09 MB

TRACK03.mp3

2.53 MB

TRACK04.mp3

1.92 MB

Nguồn: Thiền viện Hương Hải

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM