DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý NGHĨA NGÀY LỄ VU LAN

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt ngày 8/24/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 y nghia ngay le vu lan A.mp3

21.14 MB

02 y nghia ngay le vu lan B.mp3

21.2 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM