DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Biệt Nghiệp Và Đồng Nghiệp

ngày 9/4/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01. Biet Nghiep va Dong Nghiep.mp3

1.9 MB

02. Biet Nghiep va Dong Nghiep.mp3

2.14 MB

03. Biet Nghiep va Dong Nghiep.mp3

1.88 MB

04. Biet Nghiep va Dong Nghiep.mp3

1.93 MB

05. Biet Nghiep va Dong Nghiep.mp3

1.77 MB

06. Biet Nghiep va Dong Nghiep.mp3

1.7 MB

07. Biet Nghiep va Dong Nghiep.mp3

1.46 MB

Ghi chú: Cũng vậy, chúng ta sanh ra đời, mỗi người mang theo nghiệp riêng của mình, mà cùng sống chung với nhiều người khác, mỗi người chấp giữ và làm theo nghiệp riêng của mình, mà không thừa nhận nghiệp riêng của người khác, nên mới có sự cãi vã tranh chấp. Khi chúng ta biết mỗi người mỗi có nghiệp riêng thì không chủ quan không cố chấp, mà thông cảm hòa nhịp được cuộc sống với mọi người. Và cứ mỗi lần đối duyên xúc cảnh, nếu có tham sân... dấy khởi, liền nhìn lại xem tường tận thấu đáo, thấy nó không thật thì nó không chi phối khiến mình nói làm sai quấy. Khi tâm chúng ta thanh tịnh là đã cắt đứt được dòng tạo nghiệp là vọng tưởng là ý nghiệp không còn luân hồi sanh tử, được giải thoát.

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM