DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

CỘI GỐC CỦA PHIỀN NÃO SANH TỬ

ngày 9/7/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01COI GOC PHIEN NAO SANH TU...21.10.2000.mp3

2.93 MB

02COI GOC PHIEN NAO SANH TU...21.10.2000.mp3

2.73 MB

03COI GOC PHIEN NAO SANH TU...21.10.2000.mp3

2.8 MB

04COI GOC PHIEN NAO SANH TU...21.10.2000.mp3

2.37 MB

05COI GOC PHIEN NAO SANH TU...21.10.2000.mp3

2.78 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM