DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

CON KHỈ TRONG ĐẠO PHẬT

ngày 9/10/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ConKhiTrongDaoPhat01.mp3

8.07 MB

ConKhiTrongDaoPhat02.mp3

3.14 MB

Ghi chú: Phật dạy các vị tỳ kheo và Phật tử rằng: chúng ta cũng phải khéo tu, sáu bộ phận của con khỉ đó là ví dụ cho sáu căn của mình:

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM