DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

TÙY DUYÊN BẤT BIẾN

ngày 9/25/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01TUY DUYEN BAT BIEN.mp3

2.81 MB

02TUY DUYEN BAT BIEN.mp3

2.93 MB

03TUY DUYEN BAT BIEN.mp3

2.8 MB

04TUY DUYEN BAT BIEN.mp3

2.57 MB

05TUY DUYEN BAT BIEN.mp3

1.48 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM