DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

NGUỒN GỐC ĐẠO PHẬT

Giảng tại chùa Long An ngày 10/12/2011

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NGUON GOC CUA DAO PHAT_01.mp3

2.02 MB

NGUON GOC CUA DAO PHAT_02.mp3

1.72 MB

NGUON GOC CUA DAO PHAT_03.mp3

1.73 MB

NGUON GOC CUA DAO PHAT_04.mp3

1.67 MB

NGUON GOC CUA DAO PHAT_05.mp3

2.09 MB

NGUON GOC CUA DAO PHAT_06.mp3

2.53 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM