DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Chơn Tâm Trực Thuyết

ngày 6/24/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01A_ChanhTinChonTam.mp3

7.8 MB

01B_DieuDungCuaChonTam.mp3

7.9 MB

02A_ChonTamVaSuDutVong.mp3

7.81 MB

02B_ChonTamVoiBonOaiNghi.mp3

6.72 MB

03A_CongDucCuaChonTam.mp3

7.77 MB

03B_ChoTruCuaChonTam.mp3

7.69 MB

04A_TuTamQuyet.mp3

7.86 MB

04B_TuTamQuyet_tt.mp3

7.89 MB

05A_TuTamQuyet_tt.mp3

7.02 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM