DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thập Nhị Môn Luận

ngày 7/29/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1. Ý nghĩa tên bộ luận

0.95 MB

2. Tác giả bộ luận: ngài Long Thọ

1.06 MB

3. Dịch giả bộ luận: ngài Cưu Ma La Thập

0.63 MB

4. Lược giải nghĩa Ma-ha-diễn đại thừa

2.68 MB

5. Quán nhơn duyên môn

4.1 MB

6. Quán hữu quả vô quả môn

9.53 MB

7. Quán hữu quả vô quả môn (tiếp theo)

9.55 MB

8. Quán duyên môn

7.71 MB

9. Quán tướng môn

9.55 MB

10. Quán hữu tướng vô tướng môn

6.37 MB

11. Quán nhất dị môn

6.68 MB

12. Quán hữu vô môn

4.84 MB

13. Quán tánh môn

7.89 MB

14. Quán nhơn quả môn

1.16 MB

15. Quán tác giả môn

9.36 MB

16. Quán tam thời môn

4.94 MB

17. Quán sanh môn

4.65 MB

18. Vô sanh pháp nhẫn thống nhiếp nghĩa thập nhị môn của Thái Hư đại sư

7.68 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM