DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Vạn Pháp Quy Tâm Lục

ngày 8/30/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1. Ý nghĩa tên Vạn Pháp Quy Tâm Lục

0.97 MB

2. Lời nói đầu của tác giả

2.41 MB

3. Chương 1: Cảnh tỉnh kẻ tục mê

6.39 MB

4. Chương 2: Phật Nho luận lý

5.69 MB

5. Chương 2 (tiếp theo)

5.24 MB

6. Chương 3: Thích, Đạo biện luận lẽ thiệt hơn

9.53 MB

7. Chương 4: Đốn ngộ tu chứng

8.24 MB

8. Chương 4 (tiếp theo)

7.65 MB

9. Chương 4 (tiếp theo)

7.58 MB

10. 9. Chương 4 (tiếp theo)

7.31 MB

11. Chương 5: Giáo thừa sai biệt

7.96 MB

12. Chương 5 (tiếp theo)

6.5 MB

13. Chương 6: Duy tâm tịnh độ

5.06 MB

14. Chương 7: Năm tông phái thiền - Tông Lâm Tế

5.61 MB

15. Tông Tào Động

2.35 MB

16. Tông Vân Môn

1.69 MB

17. Tông Quy Ngưỡng

1.22 MB

18.Tông Pháp Nhãn

0.94 MB

19. Chương 8: Mười loại ma làm loạn chánh định

7.1 MB

20. Chương 9: Dẫn chứng lời kinh

4.34 MB

21. Phụ lục 1: Vô tâm luận

5.35 MB

22. Phụ lục 2: Bồ Đề Đạt Ma thiền sư quán môn

1.42 MB

23. Phụ lục 3: Luận đại thừa khai tâm hiển tánh, đốn ngộ chơn tông

4.02 MB

24. Phụ lục 3 (tiếp theo)

7.58 MB

25. Phụ lục 3 (tiếp theo)

2.83 MB

Nguồn: Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM