DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thánh Đăng Lục

ngày 8/31/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1. Thay lời tựa (Tầm quan trọng của quyển Thánh Đăng Lục)

1.5 MB

2. Tựa trùng khắc Thánh Đăng Lục

5.49 MB

3. Giải chữ Thánh Đăng Lục

2.4 MB

4. Trần Thái Tông

0.12 MB

5. Trần Thánh Tông

9.95 MB

6. Trần Thánh Tông (tt)

9.88 MB

7. Trần Thánh Tông (tt)

6.86 MB

8. Trần Nhân Tông

0.06 MB

9. Trần Anh Tông

9.12 MB

10. Trần Anh Tông (tt)

5.55 MB

11. Trần Minh Tông

9.65 MB

12. Trần Minh Tông (tt)

9.68 MB

13. Trần Minh Tông (tt)

3.37 MB

14. Kết luận_Điểm 1: Các vua đời Trần rất tỉnh sáng lúc lâm chung

6.46 MB

15. Kết luận_Điểm 2: Tại sao HT chủ xướng khôi phục thiền tông đời Trần

2.16 MB

16. Kết luận_Điểm 3: Kinh nghiệm tu thiền (Tu thế nào khỏi bệnh? Tu thế nào khỏi rơi vào đường tà?)

3.95 MB

Nguồn: Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM