DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Kinh Tứ Thập Nhị Chương

ngày 11/30/2012

HT. Thích Thanh Từ


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1. Nguồn gốc, phiên dịch

1.03 MB

2. Duyên khởi

1.39 MB

3. Chương 1: Những quả vị tu chướng

3.12 MB

4. Chương 2: Lý đạo thâm huyền

1.63 MB

5. Chương 3: Xa lìa của cải

0.42 MB

6. Chương 4: Mười điều thiện ác

1.29 MB

7. Chương 5: Ăn năn tội lỗi

0.87 MB

8. Chương 6: Nhẫn nhục là hay

0.6 MB

9. Chương 7: Nhân nào quả ấy

0.95 MB

10. Chương 8: Hại mình trước

1.21 MB

11. Chương 9: Giữ chí phụng đạo

0.98 MB

12. Chương 10: Phúc ví như lửa

1.04 MB

13. Chương 11: Phúc báo hơn kém

2.07 MB

14. Chương 12: Hai mươi việc khó làm

2.36 MB

15. Chương 13: Biết được đời trước

0.54 MB

16. Chương 14: Hay nhất, lớn nhất

0.51 MB

17. Chương 15: Mạnh nhất, sáng nhất

1.91 MB

18. Chương 16: Đoạn trừ ái dục

0.87 MB

19. Chương 17: Tỏ ngộ đạo mầu

0.33 MB

20. Chương 18: Không chấp tướng

1.22 MB

21. Chương 19: Vạn vật vô thường

0.69 MB

22. Chương 20: Không có cái ta

0.57 MB

23. Chương 21: Xa lìa danh

0.89 MB

24. Chương 22: Xa lìa lợi

0.68 MB

25. Chương 23: Khổ về gia đình

0.68 MB

26. Chương 24: Yêu sắc đẹp

0.42 MB

27. Chương 25: Mê ái dục

0.17 MB

28. Chương 26: Hàng phục ma nữ

0.44 MB

29. Chương 27: Xa lìa tình dục

0.55 MB

30. Chương 28: Đừng vội tin ý ngươi

0.38 MB

31. Chương 29: Phải chính tâm

0.5 MB

32. Chương 30: Phải giữ mình

0.26 MB

33. Chương 31: Đoạn âm chẳng bằng đoạn tâm

0.73 MB

34. Chương 32: Không lo sợ

0.26 MB

35. Chương 33: Phải dũng tiến

1.11 MB

36. Chương 34: Giữ mực điều hoà

1.5 MB

37. Chương 35: Đạo hạnh trong sạch

0.4 MB

38. Chương 36: Không phải tu chứng là khó nhất

1.2 MB

39. Chương 37: Gần Phật, xa Phật

0.51 MB

40. Chương 38: Mệnh con người ta

1.06 MB

41. Chương 39: Tin lời Phật dạy

0.32 MB

42. Chương 40: Tâm hành đạo

0.81 MB

43. Chương 41: Nhất tâm vì đạo

0.6 MB

44. Chương 42: Vạn pháp là giả tạm

4.82 MB

Nguồn: Phật tử Tuệ Tâm

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM